7. Tartu Linna Talvised Karikavõistlused BMX krossis.

Juhend.

1. Võistluste eesmärk

Võistluste eesmärk on BMX krossiratturite hooaja jätkamine talvisel perioodil sisetingimustes ja parimate ratturite väljaselgitamine karikavõistluste raames.

2. Võistluste aeg ja koht

I etapp    - 18.- 19. november

II etapp   - 16.- 17. detsember

III etapp  - 13.- 14. jaanuar

IV etapp  - 17.- 18. veebruar

V etapp   - 17.- 18. märts

3. Võistluste ajakava

1. päev

10.00 - 11.00 registreerumine võistlustele

11.00 - võistkondade esindajate koosolek

11.10 - 11.30 treeningsõidud vanuseklassile kuni 12 aastat

11.30 - 12.00 väravaga treeningud

12.05 - 13.30 ajasõidud vanuseklassile kuni 12 aastat

14.00 - noorema vanuseklassi autasustamine

14.30 - 15.00 treeningsõidud vanuseklassile 13 aastat ja vanemad

15.00 - 15.30 väravaga treeningud

15.35 - 17.00 ajasõidud vanuseklassisle 13 aastat ja vanemad

17.30 - autasustamine

1. päeval on kavas vaid ajasõidud. Iga võistleja saab sõita 3 x 1 ringi ja arvesse läheb parim tulemus

2. päev

9.00  - 10.00 registreerimine võistlusele

10.00 - võistkondade esindajate koosolek

10.05 - 10.30 treeningsõidud vanuseklassile kuni 12 aastat

10.30 - 11.00 väravaga treeningud

11.05 - 12.30 sõidud kohtadele

13.00 - noorema vanuseklassi autasustamine

13.30 - 14.00 treeningsõidud vanuseklassisle 13 aastat ja vanemad

14.00 - 14.30 väravaga treeningud

14.35 - 16.00 sõidud kohtadele

16.30 - autasustamine

2. päeval saavad startida vaid need võistlejad, kes on eelmisel päeval sõitnud ajasõitu. 1. päeva ajasõitude põhjal koostatakse 2. päeva stardigrupid. Karikasarja üldarvestuses lähevad arvesses vaid nende võistlejate tulemused, kes stardivad iga etapi mõlemal päeval.

4. Võistlejate registreerimine ja osavõtutasud

Võistlejalitsents pole vajalik, vajalik on elukindlustus.

Võistlejate eelregistreerimine igale etapile toimub kolm tööpäeva enne etapi algust aadressil: taive.seire@gmail.com.

Registreerumine võistlusele ja stardimaksude tasumine toimub võistluskeskuses, Laulupeo pst. 21 kohapeal. Stardimaks on igal võistluspäeval 5 EUR-i.

5. Vanuseklassid ja punktisüsteem

Harrastajatase: Poisid 6 ja nooremad, P 7-8, P 9-10, P 11-12, P 13-14, P 15-16

Tüdrukud 6 ja nooremad, T 7-8, T 9-10, T 11-12, T 13-14, T 15-16

Meistritase: Meesjuuniorid/ naisjuuniorid 17 - 18 aastased

Meeste eliit/ naiste eliit 19 aastased ja vanemad

Cruiser klass: Cruiser klass 17 aastased ja vanemad (24" rattad)

Vanuseklasside määramisel võetakse aluseks 2018.a. vanuseklassid.

Võistlussari viiakse läbi kahepäevaste etappidena ja osaleda võib ka ainult ajasõitudes. Ajasõitude põhjal võistlusel üldarvestust ei peeta. Üldarvestuses lähevad arvesse ainult nende võistlejate tulemused, kes stardivad võistlussarja etappide mõlemal päeval. Vanuseklass avatakse igal etapil juhul, kui ühest vanuseklassist  on registreeritud vähemalt 3 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, lülitatakse võistlejad järgmisse vanuseklassi.

Võistlus viiakse läbi 5 etapilisena ja arvesse läheb 4 parima etapi tulemused. Punkte etappidel antakse vastavalt paremusjärjestusele etapil. 1. koht 1 punkt, 2. koht 2 punkti, 3. koht 3 punkti, jne. Paremusjärjestus nelja etapi kokkuvõttes selgitatakse välja vähem punkte saanud võistlejate järjestamisel. Kõige vähem punkte saanud võistleja on oma vanuseklassi võitja. Võrdsuse korral saab esmalt määravaks parimaid etapikohti saanud võistleja, seejärel ajasõitudes parimat aega näidanud võistleja.

Võistlejad järjestatakse kohasõitudele alljärgnevalt: esimesed 9 ratturit ajasõitude põhjal paigutatakse gruppidesse vastavalt 1.-8.-9., 2.-6.-7. ja 3.-4.-5. Sõidetakse samas koosseisus 3 sõitu, millest kohapunktide alusel selgitatakse finaalgrupid, kes sõidavad kohtadele 1.- 3., 4.- 6. ja 7.- 9. Stardikohad igas eelsõidus on erinevad ja kirjas stardilehel. Kohapunktide võrdsuse korral selgitatakse parem rattur lisasõiduga. Finaalis toimub ainult 1 sõit, mille alusel määratakse etapi lõppkoht. Võistlejad, kes ajasõitude põhjal olid 9. kohast tagapool, sõidavad oma kohtadele sama süsteemi alusel, vastavalt võistlejate arvule.

5. Meditsiiniline teenindamine

Esmast meditsiinilist abi osutab professionaalne meditsiinitöötaja sisehallis, võistlejate rivistusalas.

6. Autasustamine

Igal etapil autasustatakse kolme parimat võistlejat nii ajasõitudes, kui etapi kokkuvõttes oma vanuseklassis medali ja esemeliste auhidadega. Autasustatamine toimub peale iga etapi lõppu.

Sarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat karika ja esemeliste auhindadega. Kokkuvõtte autasustamine toimub 18. märtsil, peale viimase etapi lõppu.

7. Võistlusreeglid

Võistluste korraldamisel juhindub kohtunikekogu UCI võistlusreeglitest. Võistluste ajal üleskerkinud küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

8. Karistused

Võistlejate karistused rakendatakse vastavalt UCI võistlusreeglitele.

9.Treeningud

Võistluseelsetel päevadel on võimalik BMX hallis läbi viia treeninguid. Treeningute ajad ja maksumus kokkuleppel võistluse korraldajaga. Infotelefon: +3725012539.

10. Majandamine

Võistlejate majutamine ja toitlustamine toimub lähetava organisatsiooni kulul.

11. Võistlustulemused

Võistluste tulemused avaldatakse Spordiklubi Velo kodulehel: www.veloklubi.ee.

Võistluste korraldajad

Võistluste korraldaja on Tartu SK Velo

Võistluste peakorraldaja  Jaan Veeranna  Tel. +3725012539

Võistluste peakohtunik  Matis Mugra  Tel. +3725146037